O FUNDACJI

Fundacja Movere im. Mirka Wujasa powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA w 2016 roku, jako odpowiedź na potrzebę wspierania rozwoju twórczości ludzi utalentowanych nie tylko w dziedzinie kabaretu. Chcemy rozszerzyć swoją działalność o obszary związane z kulturą i sztuką dla których komizm nie jest najważniejsza zasadą lecz może im towarzyszyć ułatwiając odbiór i wzbudzając pozytywne emocje.

Tworząc imprezy kabaretowe w ramach Stowarzyszenia PAKA przekonaliśmy się o wzajemnym wpływie różnych dziedzin sztuki i kultury – pragniemy zatem stworzyć warunki do współistnienia i wzajemnego oddziaływania na siebie różnego rodzaju aktywności artystycznych, w szczególności takich jak teatr, muzyka, plastyka, film. Zależy nam szczególnie na inspirowaniu oraz upowszechnianiu nowatorskich artystycznych i edukacyjnych idei, a także na stworzeniu warunków dla ich oddziaływania na społeczeństwo. Popieramy talenty bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Promujemy kulturę polską i polszczyznę, ze świadomością, że sztuka łączy narody i pokolenia.

W Fundacji działają: poloniści, biznesmani, specjaliści ds. promocji, marketingu i PR, psychologowie, długoletni organizatorzy imprez, artyści, pedagodzy, managerowie, specjaliści ds.zarządzania kulturą.