ZARZĄD FUNDACJI

Przewodnicząca Zarządu Fundacji

Aleksandra Ksieniewicz

Z wykształcenia geograf, zawodowo jest pośrednikiem w Obrocie Nieruchomościami w Emmerson Lumico. Pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA. Wcześniej pracowała jako specjalista ds. kadr i płac w WL Finanse. Była także dyrektorem administracyjnym w CK Rotunda oraz dyrektorem Przeglądu Kabaretów PAKA.

aleksandra.ksieniewicz@paka.pl

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Fundacji 

Monika Molas-Wołos

 Z wykształcenia polonistka zawodowo koordynator wielu projektów kulturalnych i edukacyjnych (także realizowanych ze środków unijnych, Grupy Wyszehradzkiej, środków publicznych UMK, MKiDN), współautorka cyklu „Życiorysy z refrenem” i książki
„Pytania Niekontrolowane, czyli czego nie wiecie o kabarecie 92012)”, autorka kilkudziesięciu scenariuszy telewizyjnych, producentka kilkudziesięciu autorskich projektów realizowanych lokalnie, na skalę ogólnopolską i międzynarodową. Zajmuje się promocją we Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki. Współpracowała ze Stowarzyszeniem “Most Kobiet”. Jest Przewodniczącą Zarządu Stowarzyszenia Promocji Sztuki Kabaretowej “PAKA”

monika.molas@paka.pl

Członek Zarządu Fundacji

Agnieszka Kozłowska

 Z wykształcenia polonistka. Pisarka,  felietonistka, teoretyk i historyk kabaretu. Autorka książek „Magiczny świat kabaretu” (2002), „25×25 czyli 25 anegdot na 25 lecie PAKI” (2009), „Pytania niekontrolowane, czyli czego nie wiecie o kabarecie”(2012), „Konferansjerem być, czyli o sztuce uwodzenia publiczności”(2014), „ A pamiętasz, czyli o tym jak Kraków został kabaretową stolicą Polski”(2015). Dyrektor artystyczny i pomysłodawca „Niebywalencji” – festiwalu im. Jeremiego Przybory. Współtwórca Przeglądu Kabaretów PAKA. Autorka autorskiego cyklu w Dzienniku Polskim – „Kuchnia od kuchni”. Była także dyrektorem reklamy i promocji w Polskim Radiu Kielce SA oraz nauczycielem akademickim. Członek Stowarzyszenia Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA.

agnieszka.kozlowska@paka.pl