FUNDATOR

Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA

Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA powstało w 2007 roku       i ma na celu promocję sztuki kabaretowej poprzez kontynuację tradycji oraz linii programowej Przeglądu Kabaretów „PAKA” istniejącego od 1985 roku.

Przegląd Kabaretów PAKA – to największa impreza w Polsce, podczas której doświadczeni artyści- satyrycy spotykają się z grupą początkujących zespołów.

Młode kabarety, wybrane drogą eliminacji regionalnych i półfinałów, przedstawiają podczas konkursu swoje premierowe programy, a oceniają je uznane autorytety w tej dziedzinie. W jury Przeglądu zasiadali: Jacek Fedorowicz, Lucjan Suchanek,  Jan Józef Szczepański, Andrzej Drawicz, Andrzej Wajda, Krystyna Zachwatowicz, Jerzy Markuszewski, Jerzy Derfel, Zygmunt Konieczny, Wojciech Młynarski, Andrzej Sikorowski, Jerzy Stuhr, Zbigniew Zamachowski, Maciej Szumowski, Michał Ogórek, Manuela Gretkowska, Stanisław Tym, Michał Tarkowski, Alosza Awdiejew, Krzysztof Materna, Zenon Laskowik, Henryk Sawka, Andrzej Mleczko, Nina Terentiew, Krzysztof Jasiński, Rafał Kmita, Anna Dymna, Mariusz Lubomski i Adam Nowak. Każdy z jurorów jest specjalistą w swojej dziedzinie i oprócz oceny zespołów, udziela im także wskazówek, jak poprawić słabsze elementy programu. Właśnie dlatego, dla młodych kabaretów PAKA jest często początkiem artystycznej kariery.

Wśród laureatów kolejnych Przeglądów są: Ani Mru Mru, Kabaret Moralnego Niepokoju, Hrabi, Grupa Mo Carta, Ireneusz Krosny, Kabaret Mumio, Formacja Chatelet, Grupa Rafała Kmity, Grzegorz Halama, Kabaret Jurki, Słuchajcie, Ciach, Kwartet Okazjonalny, Tomasz Jachimek, Kabaret Młodych Panów, Neo – nówka, Kuzyni, Koń Polski, Potem i wielu innych.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie organizuje konkursy i imprezy kabaretowe w tym wspomniany  coroczny Przegląd, Mazurską Noc Kabaretową, Festiwal Improwizacji Kabaretowej- Improfest oraz cykl Krakowska Scena Kabaretowa, inspiruje wymianę doświadczeń między twórcami, prowadzi działalność warsztatową, integruje środowisko twórców i animatorów kabaretu związanych z Przeglądem Kabaretów „PAKA”. Współpracujemy także ze stowarzyszeniami, instytucjami kultury i mediami działającymi w zakresie kabaretu. Prowadzimy działalność wydawniczą, wystawienniczą fonograficzną, impresaryjną a także zajmujemy się produkcją programów dla radia oraz TV. Wydaliśmy 5 książek i 16 płyt CD. Przez dwa lata (2011-13)działała „Polska Akademia Kabaretu”, w której, w systemie zaocznym, młodzi ludzie uczyli się jak stworzyć dobry kabaret, a wśród wykładowców byli najsłynniejsi kabaretowi praktycy.

Stowarzyszenie chce się rozwijać w kierunku wielofunkcyjności żartu, jego wpływu na naszą kulturę i tradycję, a także na życie codzienne i zdrowie. Interesuje nas  pokazanie ciągłości kultury humoru poprzez powiązanie współczesnych artystów z  tradycją a także inne spojrzenie na język – jako narzędzie komizmu.

Ważnym krokiem w tym kierunku jest organizacja w 2015 roku pierwszego Festiwalu im. Jeremiego Przybory pod nazwą Niebywalencja.

Naszą najnowszą działalnością jest edukacja i kształtowanie młodych pokoleń a także szeroko zakrojona akcja letnia w ramach której odbywają się Rabczańskie Lato Kabaretowe i Letnie Spotkania Kabaretowe w Ostródzie.

www.paka.pl