NASZE CELE

Nasze cele

  • Podziwiamy tych, którzy mają talent i staramy się im pomóc.
  • Każdy nowy pomysł w dziedzinie kultury i sztuki może zmienić świat – dlatego staramy się, aby był realizowany.
  • Wiemy, że najlepszy efekt uzyskać można wtedy, gdy różne rodzaje aktywności artystycznych połączymy ze sobą i będą one wzajemnie na siebie wpływać – do tego dążymy.
  • Jesteśmy przekonani, że każda grupa ma prawo w pełni korzystać z dóbr kultury i sztuki – dlatego staramy się niwelować w tej kwestii różnice społeczne i wiekowe.
  • Cenimy kulturę polską i wyjątkowość naszego języka – podejmujemy zatem działania, w kierunku ich rozwoju.
  • Człowiek rozwija się także, gdy robi coś dla idei – popieramy wolontariat
  • Doświadczenie uczy nas, że humor i komizm są wartościami ponadczasowymi, ponadpaństwowymi, łączącymi pokolenia i wspierającymi prawidłowy rozwój – staramy się zatem pokazać to innym.