NASZE DZIAŁANIA

ORGANIZUJEMY

 • Konkursy twórczości
 • Festiwale
 • Imprezy rozrywkowe i edukacyjne
 • Wystawy
 • Wernisaże
 • Wykłady
 • Panele
 • Pokazy

WSPIERAMY

 • edukację dzieci i młodzieży poprzez sztukę,
 • różnorodne projekty artystyczne
 • początkujących twórcówProwadzimy działalność

PROWADZIMY DZIAŁALNOŚĆ

 • Impresaryjną
 • Wydawniczą
 • Wystawienniczą
 • Fonograficzną
 • Produkcyjno-telewizyjną

WSPÓŁPRACUJEMY

 • z władzami samorządowymi i rządowymi,
 • z organizacjami pozarządowymi,
 • z osobami fizycznymi,
 • z instytucjami kultury,
 • ze stowarzyszeniami i fundacjami,
 • z mediami.